از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است

من تو را ب خلوت خدایی خیال خود بهترین بهترین من خطاب میکنم

از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است

من تو را ب خلوت خدایی خیال خود بهترین بهترین من خطاب میکنم

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «غرغر های بیخود» ثبت شده است

شاید زهرا بود ک میگف آدم تو زندگی باید حتا ظرفارم با عشق بشوره!

من یکی شستن ظرفو دوس ندارم! حرفیه؟

اصن این ظرفشویی نفرین شده ی ما ک همیشه پر ظرفه چ عشقی داره؟؟

عاقا من ب شستن ظرف عشق نمی ورزم!!!

مرسی.عه!

+ گول تبلیغاتو نخورین! پریل فقط سبزش خوبه! غلیظ و باصرفه!

+ ن نفهمیدم چی عجیبه! و من تو لب تابمم هنگ اوت ندارم.

اصلا بیخیال.

+ من چرا انقد وحشی شدم چن روزه؟؟؟