از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است

من تو را ب خلوت خدایی خیال خود بهترین بهترین من خطاب میکنم

از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است

من تو را ب خلوت خدایی خیال خود بهترین بهترین من خطاب میکنم

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تاثیر نوشت» ثبت شده است

از تو که حرف می زنم
یک جورِ خوبی
حالِ من بد می شود ...

+ چقدر پریشون شدم بابت این قضیه:(

عذاب وجدان و ترس از تباهی و اشتباه!

و اینکه انگار همه فراموش کردن این رو!!

هرشب حتا اگ خوابمم بیاد ب شدت ساعت ها غلت میزنم و فکر میکنم

دلشوره میگیرم, عصبی میشم و تهش آرزو میکنم کاش چنین پروسه ای وجود نداش!

کاش آدم چشماشو باز میکرد و یهو میدید شب عروسیشه!

و استرسی ب نام انتخاب نداشته!

بعضیا چطور انقدر راحت عاشق میشن و ازدواج میکنن؟

خوش بحالشون...