از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است

من تو را ب خلوت خدایی خیال خود بهترین بهترین من خطاب میکنم

از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است

من تو را ب خلوت خدایی خیال خود بهترین بهترین من خطاب میکنم

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

ی غم. خیلی خیلی خیلی عجیب یهو ب دلم نشسته

ی بغض وحشتناک

نمیدونم چرا

هیچ دلیلی براش پیدا نمبکنم

شاید از اینکه قراره برم ناراحتم هان؟

شاید چون نشد ب دل خدافظی کنم

ی سلام هول هولی دادم و دویدم بیرون

نمیدونم

قلبم سنگینی میکنه تو سینه م

باید نفس بکشم    توی هوای خودم

باید ک سر بذارم     رو شونه های خودم

باید که گریه کنم   واسه عزای خودم

شبونه گل ببرم         خودم برای خودم

.

.

.

هنوووووز رویای تو دنبال منه

هنوووووز  زخمای تو رو بال منه

هنووووز از خواب خوشت میپرم هرشب...

.

.

.

انگاااار تو قلبم غم دلخواه تو مونده

هنوز قلب من همراه تو مونده

هنوز پشت سرم آه تو مونده...

.

.

.

نشد نشد ک بیام...

+ محض رضای خدا وقتی ی کار درست تو زندگیت انجام دادی خرابش نکن

احمق جان

آرامش چیزی نیس ک بشه راحت بدستش اورد

وقتی واسه آرامشت ب قیمت عمرت هزینه میدی

وقتی برای آرامش قلبتو آگاهانه زیرپا میذاری

با چنگ و دندون مراقبش باش!

سر ب هوایی نکن

آفرین!

+چقد ادما عوض میشن

من حتا بسختی یادم میاد تصور دو سال پیشم چی بوده!

روزگار عجیبیه