از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است

من تو را ب خلوت خدایی خیال خود بهترین بهترین من خطاب میکنم

از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است

من تو را ب خلوت خدایی خیال خود بهترین بهترین من خطاب میکنم

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

میترسم بخوابم:/

بعد اینهمه وقت....چرا؟!

Today is my Birthday....

22 سالگیم مبارککککککک

+۲۲ سالم شده و هنوز کلی راه نرفته دارم

کلی اهداف نرسیده

کلی حس های تجربه نکرده

کلی قدم های برنداشته

۲۲سالگی اول زندگیه!

اول زندگی واقعی...

حس میکنم تا الان بچه بازی بوده و توهم نوجوونی و جوونی و خیلی چیزای دیگه...

اما از این ب بعد دنیا دیگه ماسک کیتی رو صورتش نیس

دیگه خود واقعیش رو نشون میده

و باید بزرگ بشی و یاد بگیری کجا باهاش بجنگی و کجا باهاش کنار بیار و کجا محلش نذاری

۲۲ سالگیم مبارک

+شما تو ۲۲ سالگی چه حسی داشتید؟