از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است

من تو را ب خلوت خدایی خیال خود بهترین بهترین من خطاب میکنم

از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است

من تو را ب خلوت خدایی خیال خود بهترین بهترین من خطاب میکنم

۴ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

از هر طرف نرفته به بن بست می رسیم

نفرین به روزگار من و روزگار تو....


#محمد_علی_بهمنی


برآی ای آفتاب صبح امید
که در دست شب هجران اسیرم

به فریادم رس ای پیر خرابات
به یک جرعه جوانم کن که پیرم

#حافظ

Image result for طلوع آفتاب

+ چند روزه ک طلوع آفتاب بدجور چشممو میزنه...

ولی باز ازین ک میبینم لحظه طلوعشو حس خوش بختی میکنم...

چرا انقدر بی مهر هستیم؟!

این ک با آدم بداخلاق ب بهانه ی اخلاقش بد برخورد کنیم ته نامردیه...

بیا!  که رها شم از این همه درد ، که صدا شم از این شب سرد

که تموم بشه فاصله ها

بیا که من از تو خسته ترم ، که من از من بی خبرم

به هوای خونه بیا