از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است

من تو را ب خلوت خدایی خیال خود بهترین بهترین من خطاب میکنم

از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است

من تو را ب خلوت خدایی خیال خود بهترین بهترین من خطاب میکنم

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

, [20.02.17 23:36]


کوثر: من توی رشته های تجربی دندون پزشکیو دوستدارم چون هنری هم هست وقتی دندون و...درست میکنی

Sahel:اره
ولی اگ میخوای بری تجربی
اونم دندون پزشکی
تو ده سال اینده زندگیت
برنامت باید فقط درس باشه
مث من

کوثر:۱۰سااال

😩😩😩😩

Sahel :بله
یا بیشتر حتا

کوثر:الان دوسالت تموم شه تازه عمومی هستی؟

Sahel : بلهمردد

😁😁😁😁😁

کوثر: چندسال دیگه باید بخونی تخصصی بشی؟

+نابودم کردی بچه

میخواد انتخاب رشته دبیرستان کنه دهن مارو صاف کرده یک ساله!

تازه عمومی هستیش ادمو سرویس میکنه:|